Tanganyika overgangszone biotop

Akvariet er opbygget med store marksten for at illustrerer overgangszonen i Tanganyikasøen. Biotopen går fra Rullesten til ren sandbund med enkelte spredte sten. Filteret er bygget ind i hele venstre side.